Služby a ceny

 1. Úvodní schůzka
 2. Architektonické projekty
 3. Typové projekty
 4. Projekty rekonstrukcí
 5. Inženýring

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Úvodní schůzka

Úvodní schůzka, prohlídka pozemku, konzultace.

Probereme s Vámi Vaše požadavky, sestavíme balíček služeb na míru a domluvíme cenu dokumentace. 

                             cena - tyto služby jsou pro Vás zdarma

 

2.   Architektonické projekty

 
 • Architektonická studie obsahuje:

                - základní koncepci stavby

                - situaci širších vztahů

                - situace domu na pozemku

                - půdorysy všech podlaží s nábytkem

                - reálné vizualizace

                - hrubý odhad ceny stavby

                - v rámci ceny 3 kompletní varianty studie 

                            cena dle složitosti navrhovaného objektu od 30.000  Kč

                           

 

3.   Typové projekty

 • v sučasnosti provádíme pouze individuální projekty

4.   Projekty rekonstrukcí

Rekonstrukce interiérů, přístavby, nástavby, apod.

 • Studie rekonstrukce obsahuje:

                - situace domu po rekonstrukci na pozemku

                - půdorysy všech podlaží s nábytkem

                - reálné vizualizace

                - v rámci ceny 4 kompletní varianty studie

                             cena dle rozsahu práce 

 • Projekt rekonstrukce pro stavební povolení / ohlášení obsahuje:

                 - výkresová a textová část dokumentace dle 499/2006 Sb. ve znění 62/2013 Sb.

5.   Inženýring

Provádíme pouze na území Prahy.

V průběhu zpracování projektu zajistíme:

 • stanoviska dotčených orgánů státní správy pro všechny typy řízení (územní souhlas, stav. povolení, ...)
 • koordinaci požadavků dotčených orgánů s projektovou dokumentací
 • jednání se správci sítí a komunikací
 • souhlasy majitelů sousedních pozemků s plánovanou výstavbou
 • zastoupíme stavebníka v jednání se stavebním a katastrálním úřadem
 • zařídíme změny v katastru nemovitostí (dělení, scelování, změny využití pozemků)

                             cena dle rozsahu práce a lokality od 30.000 Kč