Služby a ceny

 1. Úvodní schůzka
 2. Architektonické projekty
 3. Typové projekty
 4. Projekty rekonstrukcí
 5. Inženýring
 6. Výstavba rodinných domů a rekonstrukce staveb

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Úvodní schůzka

Úvodní schůzka, prohlídka pozemku, konzultace.

Probereme s Vámi Vaše požadavky, sestavíme balíček služeb na míru a domluvíme cenu dokumentace. 

                             cena - tyto služby jsou pro Vás zdarma

 

2.   Architektonické projekty

 
 • Architektonická studie obsahuje:

                - základní koncepci stavby

                - situaci širších vztahů

                - situace domu na pozemku

                - půdorysy všech podlaží s nábytkem

                - reálné vizualizace

                - hrubý odhad ceny stavby

                - v rámci ceny 4 kompletní varianty studie 

                            cena dle složitosti navrhovaného objektu od 18.900  Kč

                           záloha 33%

                       

 
 • Projekt pro stavební povolení / ohlášení obsahuje:

                 - veškerá výkresová a textová část dokumentace dle 499/2006 Sb.

                    ve znění 62/2013 Sb. pro získání stavebního povolení

                 - PBŘ - požárně bezpečnostní řešení 5.000 Kč

                 - PENB - průkaz energetické náročnosti budovy 6.000 Kč

                             cena dle velikosti a složitosti objektu od 19.900  Kč

                           záloha 33%

 • Připojení pozemku na technickou infrastrukturu

​            - vodovodní přípojka 6.000 Kč

            - kanalizační přípojka 6.000 Kč

            - přípojka plynu  6.000 Kč

            - přípojka elektra  6.000 Kč
                           záloha 33%
 
 • Prováděcí dokumentace:

                  - veškerá dokumentace pro realizaci stavby

                             cena dle rozsahu práce od 19.900

​                            záloha 33%

3.   Typové projekty

 • Úprava typové studie

                              cena dle rozsahu úprav studie od 6.000 Kč

 • Projekt pro stavební povolení / ohlášení obsahuje:

                 - veškerá výkresová a textová část dokumentace dle 499/2006 Sb.

                    ve znění 62/2013 Sb. pro získání stavebního povolení

                             ceny jsou uvedeny u konkrétních typových projektů 

​                            záloha 33%

                 - PBŘS - požárně bezpečnostní řešení stavby 5.000 Kč

                 - PENB - průkaz energetické náročnosti budovy 6.000 Kč

 • Připojení pozemku na technickou infrastrukturu

​            - vodovodní přípojka 6.000 Kč

            - kanalizační přípojka 6.000 Kč

            - přípojka plynu  6.000 Kč

            - přípojka elektra  6.000 Kč
                           záloha 33%

 • Prováděcí dokumentace:

                  - veškerá dokumentace pro realizaci stavby

                             cena dle rozsahu práce od 19.900 Kč

4.   Projekty rekonstrukcí

Rekonstrukce interiérů, přístavby, nástavby, apod.

 • Studie rekonstrukce obsahuje:

                - situace domu po rekonstrukci na pozemku

                - půdorysy všech podlaží s nábytkem

                - reálné vizualizace

                - v rámci ceny 4 kompletní varianty studie

                             cena dle rozsahu práce od 12.000 Kč

 • Projekt rekonstrukce pro stavební povolení / ohlášení obsahuje:

                 - výkresová a textová část dokumentace dle 499/2006 Sb. ve znění 62/2013 Sb.

                 - PBŘS - požárně bezpečnostní řešení stavby 5.000 Kč

                 - PENB - průkaz energetické náročnosti budovy  6.000 Kč

                             cena dle rozsahu práce od 9.000 Kč

​                            záloha 33%

   Pozn. projekty rekonstrukce lze zpracovat i bez studie.

5.   Inženýring

Provádíme pouze na území Prahy.

V průběhu zpracování projektu zajistíme:

 • stanoviska dotčených orgánů státní správy pro všechny typy řízení (územní souhlas, stav. povolení, ...)
 • koordinaci požadavků dotčených orgánů s projektovou dokumentací
 • jednání se správci sítí a komunikací
 • souhlasy majitelů sousedních pozemků s plánovanou výstavbou
 • zastoupíme stavebníka v jednání se stavebním a katastrálním úřadem
 • zařídíme změny v katastru nemovitostí (dělení, scelování, změny využití pozemků)

                             cena dle rozsahu práce a lokality od 24.000 Kč

6.   Výstavba rodinných domů a rekonstrukce staveb

Tyto službu pro Vás zajišťuje stavební firma Vertikály.cz

              cena - orientační ceny jsou uvedeny u konkrétních typových projektů

Kromě výstavby zděných rodinných domů a dřevostaveb provádíme také veškeré tesařské práce, krovy, pergoly, garážová stání a jiné.

Stavbu pro Vás můžeme vybudovat v různých stupních dokončenosti od hrubé stavby až po rodinný dům na klíč. Je pouze na Vás jakou možnost si vyberete.

Provádíme rekonstrukce nejen rodinných domů, nýbrž v celé stavební sféře.

Jsme schopni opravit – nebo znovu postavit - v exteriéru Vašeho domu prakticky cokoli – od komínů až k soklu.

Máme zkušenosti s prací ve všech podmínkách. Pracujeme ze země, z lešení, z lana, z vrtulníku...