Průběh spolupráce

 1. Výběr pozemku
 2. Spolupráce na projektu - typový projekt
 3. Spolupráce na projektu - architektonický návrh
 4. Inženýring
 5. Prováděcí dokumentace
 6. Výstavba

-----------------------------------------------------------------------------------------

1.    Výběr pozemku

První z velmi důležitých rozhodnutí je výběr stavební parcely, na které bude Váš dům stát. Není správným řešením postavit jakýkoli dům na jakémkoli pozemku. Dům musí být se zahradou v souladu.
Již při výběru stavební parcely bychom měli mít představu o tom, v jakém domě chceme žít. Důležité aspekty pozemku, na které by měl návrh domu reagovat jsou především:
 
 •  rovinnost terénu / svah
 •  orientace ke světovým stranám
 •  orientace přístupu, okolní zástavba,výhledy do okolí
 •  vybavení technickou infrastrukturou
 
S klientem můžeme spolupracovat již při výběru pozemku. Poradíme Vám pro jaký typ domu je pozemek vhodný, uvědomit si silné a slabé stránky pozemku.
 

2.   Spolupráce na projektu - typový projekt

 • Úvodní schůzka 
S klientem můžeme spolupracovat a poradit již při výběru pozemku. 
Probereme s Vámi Vaše požadavky, sestavíme balíček služeb na míru a domluvíme cenu dokumentace. 
Tyto služby jsou pro Vás zdarma.
 
 • Úprava typové studie
Pokud byly domluveny nějaké úpravy typového projektu, tyto úpravy s Vámi formou konzultací zaneseme do projektu. Výsledkem je nová studie (vizualizace, schematické půdorysy, řezy) dle Vašeho přání.
 
 • Zpracování projektu
Po uzavření studie dojde ke zpracování projektu pro stav. povolení / ohlášení. Je vyhotovena textová a výkresová část dle 499/2006 Sb. Jsou vypracovány přílohy PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) a PBŘS (požárně bezpečnostní řešení stavby).
 

3.   Spolupráce na projektu - architektonický návrh

 • Úvodní schůzka 
S klientem můžeme spolupracovat a poradit již při výběru pozemku. 
Probereme s Vámi Vaše požadavky, sestavíme balíček služeb na míru a domluvíme cenu dokumentace. 
Tyto služby jsou pro Vás zdarma.
 
 • Návrh konceptu
Prvotní návrhy, formulace ideí, využívání možností. Práce se základní hmotou domu, reakce na okolí.
Výsledkem je umístění domu na pozemek, hmotový návrh, vstupy, výhledy.
 
 • Architektonická studie
Zpracujeme úvodní koncept, řeší se hmota domu, umístění na pozemek, dále rozměry a návaznosti místností, velikosti prosklených a plných ploch, barevné a materiálové řešení.
Výsledkem jsou půdorysy, řezy, vnitřní a vnější vzhled domu na realistických vizualizacích.
 
 • Zpracování projektu
Po uzavření studie dojde ke zpracování projektu pro stav. povolení / ohlášení. Je vyhotovena textová a výkresová část dle 499/2006 Sb. Jsou vypracovány přílohy PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) a PBŘS (požárně bezpečnostní řešení stavby).
 

4.   Inženýring

V průběhu zpracování projektu zajistíme:

 • stanoviska dotčených orgánů státní správy pro všechny typy řízení (územní souhlas, stav. povolení, ...)
 • koordinaci požadavků dotčených orgánů s projektovou dokumentací
 • jednání se správci sítí a komunikací
 • souhlasy majitelů sousedních pozemků s plánovanou výstavbou
 • zastoupíme stavebníka v jednání se stavebním a katastrálním úřadem
 • zařídíme změny v katastru nemovitostí (dělení, scelování, změny využití pozemků)
 

5.   Prováděcí dokumentace

Detailnost a rozsah dokumentace pro samotnou výstavbu vychází ze:

 • zvoleného stavebního systému - zdící systém jako Porotherm®, Ytong®, ... dřevostavebný systém Insowool®, Europanel®, klasický dřevěný sendvič apod. ...
 •  způsobu výstavby - dodavatel Vertikaly.cz, jiný dodavatel, stavba svépomocí.

6.   Výstavba

Společnost Vertikály.cz se zabývá realizací našich projektů a rekonstrukcemi.

Stavbu pro Vás může vybudovat v různých stupních dokončenosti od hrubé stavby až po rodinný dům na klíč.