RD Zálepy

Rodinný dům Zálepy je navržen do vzrostlé lesní zeleně, tomu odpovídá i volba přírodních materiálů. Architektonický ráz vychází z designu Yellow line, dispozice je inspirovaná Green line.

Projekt červenec 2015

Plánovaná realizace 2016