RD Hrusice

RD v Hrusicích je navržen jako prolnutí klasického vesnického domu a prvků soudobé architektury.

Spodní podlaží je určeno pro denní pobyt, podkroví slouží jako noční část domu. Horní podlaží je užší než spodní, uskočení ve fasádě je maskováno vodorovnou římsou.

Projekt říjen 2015

Plánovaná realizace 2016